Personliga tränare

Personliga tränare

personliga tränare
personliga tränare
personliga tränare
personliga tränare
personliga tränare

En personlig tränare benämns ofta för förkortningen PT. Personliga tränare är utbildade inom anatomi, fysiologi samt näringslära och arbetar professionellt med att ordinera och instruera träning anpassad till en individs förutsättningar och mål. 


EN PT´s ARBETE

En PT instruerar inte bara, utan deras uppgift är också att motivera sina kunder och följa deras utveckling. Många personliga tränare arbetar även med andra delar som är viktiga för hälsan utöver träning, så som kost och livsstil. Många tränare väljer en inriktning och skaffar sig expertis inom ett visst område, till exempel viktminskning, träning för äldre eller idrottsprestation.

Tränarens främsta uppgift är att hjälpa människor att bli mer vältränade. Rätt träningsprogram kan bland annat resultera i en bättre kroppssammansättning, ökad prestationsförmåga, samt förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. Den personliga tränarens jobb är att noga följa kundens träningsteknik, träningsplan och kostschema.

Människor anställer personliga tränare av många olika anledningar, till exempel att man behöver ett nytt träningsprogram, vill lära sig träna hemifrån, bli motiverad och påhejad under passet, träna inför en specifik idrotts- eller fitnesstävling, man har en specifik skada eller sjukdom, eller helt enkelt behöver bli utmanad i sin träning.

ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN HYR EN PERSONLIG TRÄNARE


Man kan hitta tränare på många olika ställen. Många arbetar på gym eller träningscenter, livsstilsföretag, friskvårdsföreningar, en del arbetar hemifrån med kunder, hemma hos kunderna, via internet med videos eller utomhus.

Om du redan tränar på ett gym som har anställda personliga tränare är det oftast inte tillåtet att ta in en utomstående tränare.

Prata gärna med andra som har hyrt tränaren tidigare innan du själv gör det, men kom ihåg att alla inte fungerar på samma sätt. Intervjua gärna tränaren innan du bestämmer dig för att hyra den. Var inte rädd för att fråga om personens bakgrund, utbildning, erfarenhet, träningsfilosofi, vilka tekniker den använder och hur själva upplägget du får kommer att se ut. 

VAR DIN EGEN PERSONLIGA TRÄNARE


Du kan också vara din egen personliga tränare genom att använda dig av färdiga program som du kan hämta gratis på nätet, på Bodyweight får du videos med övningar och träningstips. Du kan även ladda ner en iPhone-app där du kan följa färdiga program eller skapa egna. 

SÅ ARBETAR PERSONLIGA TRÄNARE MED SINA KUNDER


När en personlig tränare tar sig an en ny kund börjar den ofta med att genomföra olika fysiologiska tester för att fastställa kundens nuläge samt styrkor och svagheter. Dessa tester utförs sedan flera gånger under träningsprogrammet och resultat jämförs sedan för att se vad för framsteg kunden har gjort.

Om man har ett mål som är betonat på utseendet, till exempel att gå ner i vikt eller få mer definierade muskler fastställer tränaren också en fysisk nivå, genom att mäta och väga kunden och i vissa fall ta bilder.

Innan en personlig tränare börjar träna en kund behöver den ta reda på om kunden har något slags medicinskt tillstånd som kan göra det skadligt för personen att följa ett träningsprogram, ofta rekommenderas att kunden få klartecken från sin läkare innan den börjar med det nya programmet.

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR PERSONLIGA TRÄNARE


Kriterier för kvalifikationer hos personliga tränare varierar från land till land. Fram tills 2012 kunde i princip vem som helst kalla sig för personlig tränare i Sverige, efter att ha gått allt ifrån en helgkurs till en mycket mer omfattande utbildning.

Nu finns nationella riktlinjer och minimikrav för personliga tränare och testledare. Riktlinjerna togs fram av Swedish Standards Institute (SIS) som efter att ha nått konsensus med Konsumentverket och föreningen Sveriges konsumenter publicerades i november 2012.

Riktlinjerna handlar bland annat om lägsta kompetensnivå, riktlinjer för tjänstens utförande och etiska regler. Syftet med dem var att ta fram ett system med en gemensam oberoende certifiering där företag som erbjuder utbildningar för personliga tränare kan bli certifierade av en oberoende tredje part.

UTBILDNINGAR FÖR PERSONLIGA TRÄNARE


Vi rekommenderar PTS, Personal Training School om du vill utbilda dig till PT. Sveriges enda skola som examinerar licensierade personliga tränare. För att veta om er om deras utbildningar, kontakta dem på telefonnummer 08-545 444 18. Besök dem också  gärna på deras hemsida pt-school.com